Titular del lloc web

Denominació social: REAL ESTATE GRUP SERVEIS DEL MOIANÈS S.L 

 

CIF: B66881129

 

Domicili social: Plaça Major, 11   |   Avda. Vila, 1      08180, Moià (Barcelona)

Contacte: 

Telf. 722413944 

Email. gerenciaserveismoianes@gmail.com

Política de privacitat 

Aquesta empresa du a terme una política de protecció de dades, conforme a l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Proteccoó de Dades de Caràcter Personal. 

Per aquest motiu, les dades personals recaptades com a conseqüència d'algun dels serveis ofertats, seràn inclosos en algun dels nostres fitxers de dades de caràcter personal, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

Les dades recollides no es cediràn a tercers, llevat que existeixi una autorització per part dels clients o s'adverteixi d'altre cosa en el moment de recollida de la informació. 

Real Estaate Grup Serveis del Moianès S.L ha adoptat les mesures de seguretat de protecció de dades legalment exigides, tant d'índole tècnica com organitzativa, amb el fi de grantitzar la confidencialitat de les dades, i evitar la seva alteraci, pèrdua, tractament o acces no autoritzat.

 

Per aquest mateix motiu, el responsable del fitxer i els empleats estan obligats a cumplir amb el secret professional respecte les dades incloses.

 

És responsabilitat de l'interessat la veracitat de les dades suministrades i és la seva obligació mantenir actualitzades les dades proporcionades a aquesta empresa. 

A més a més, en qualsevol moment l'interessat podrà fer us del seu dret a l'accés, rectificació, cancelació i oposició en relació amb les seves dades personals  inclosos en els fitxers d'aquesta empresa.

Per exercir aquest dret, l'interessat, o en el seu cas el seu representant legal, haurà de posarsa en contacte amb l'empresa bé per correu ordinari al domicili social, dirigint-se al responsable del fitxer i incloent fotocòpia del DNI, o bé a través del correu electrònic. 

Aquesta empresa es reserva el dret a modificar la seva política de protecció de dades, segons els criteris establerts per la pròpia organització o per adaptar-les a les modificacions legislatives o decisions que vagi prenent l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En qualsevol cas, l'empresa difondrà de la manera que cregui convenient la seva nova política de protecció de dades. 

 

Per a qualsevol dubte, aclaració o consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu ordinari en la direcció social o per correu electrònic.