logogrupserveis2.png

INVERSIONS PER A PARTICULARS. 

És freqüent que particulars comprin un pis o una casa per a realitzar així una inversió per treure un rendiment econòmic.


En aquest cas estudiem la viabilitat del projecte, de la inversió a fer i sobretot busquem un immoble que s'ajusti per tal de rendavilitzar l'operació.


En zones de primera residència serà mes fàcil rendavilitzar l'operació amb un alt percentatge i sobretot en un temps d'espera de lloguer molt petit.