GESTIÓ DE PATRIMONI

Gestió i Obres Únic Espai SL, actualment gestiona una important cartera d'immobles propietats de clients inversors que te com objectiu rendibilitat el seu actiu amb lloguers.


Aquests lloguers són gestionats desde el seu inici per el nostre Grup, desde cercar un bon llogueter, realitzar el cobrament de les rendes mensuals, efectuar el manteniment i reparació dels mateixos i sobretot vetllar perque el contracte sigui llarg i rendible per les dues parts.


La gestió integral facilita que el propietari pugui tenir gran varietat d'immobles sense cap perjudici de temps i esforços i el llogueter estarà tranquil perquè tindrà un punt de referència on venir.


L'inversor tindrà un privilegi en gestionar noves compres d'immobles desde les oficines
de les immobiliàries del nostre Grup Empresarial.

gestioiobresllarg.png