DOCUMENTACIÓ PER A LA VENDA D'UN IMMOBLE. 

logogrupserveis2.png

Documentació imprescindible per a la venda d'un pis o una casa

Documentació per a la venda d'un terreny

Documentació per a la venda de locals o naus industrials. 

          - Dades personals i de contacte. 

- Document nacional d'identitat (DNI). 

- Escriptura pública de l'immoble o d'herència si és el cas. 

- Rebut IBI. 

- Rebut de pagament de la comunitat de veïns (si hi ha comunitat de veïns)

- Encàrrec de venda signat pels propietaris, donant el consentiment de venda. 

- Certificat d'eficiència energètica. 

- Cèdula d'habitabilitat al corrent.

Si no disposa de tota la documentació, està caducada o simplement no la té perquè abans no era obligatori  com el certificat d'eficiència energètica, li podem tramitar. 

Si la cèdula està caducada, també li podem tramitar la renovació. 

 

 

 

 

 

 

          

          - Dades personals i de contacte. 

- Document nacional d'identitat (DNI). 

- Escriptura pública de l'immoble o d'herència si és el cas. 

- Rebut IBI. 

- Rebut de pagament de la comunitat de veïns (si hi ha comunitat de veïns)

- Encàrrec de venda signat pels propietaris, donant el consentiment de venda. 

          - Dades personals i de contacte. 

- Document nacional d'identitat (DNI). 

- Escriptura pública de l'immoble o d'herència si és el cas. 

- Rebut IBI. 

- Rebut de pagament de la comunitat de veïns (si hi ha comunitat de veïns)

- Encàrrec de venda signat per els propietaris, donant el consentiment de venda.